Header Ads

ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΤΩΝ ΝΕΩΝ : συνδυασμός Μαζί Μπορούμε του Τιμ. Πιέτρη θα είναι ρυθμιστής στη μάχη του δήμου Κορινθίων


Ρυθμιστής στη μάχη του Δή­μου Κορινθίων θα είναι ο συν­δυασμός του Τιμολέοντα Πιέ­τρη «Μαζί Μπορούμε», που κά­νει φέτος για πρώτη φορά εμ­φάνιση στις εκλογές με νέα πρό­σωπα και νέες ιδέες, έχοντας μέ­χρι σήμερα πολύ σημαντική κα­ταγραφή.
Είναι, λοιπόν, αυτός που θα κρίνει το παιχνίδι μεταξύ των δύ­ο «μονομάχων» στον β’ γύρο, αν δεν κάνει και την έκπληξη.

Ανατροπή! Προβάδισμα Πιέτρη στη «μάχη» για την δεύτερη κυριακή στον δήμο Κορινθίων
Φαίνεται ότι στον ∆ήµο Κοριν­θίων έχει διαµορφωθεί η δυναµι­κή που δίνει προβάδισµα στον νεότερο υποψήφιο δήµαρχο Τι­μολέοντα Πιέτρη, σε σχέση µε τους υπόλοιπους συνυποψηφί­ους του, για την δεύτερη κυρια­κή.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ήταν ο µόνος που κατάφερε να αυξή­σει θεαματικά τα ποσοστά του στις μετρήσεις κάτι που δείχνει και την αποδοχή του από τον κό­σμο. 
Βεβαίως, ο ίδιος και λόγω χα­ρακτήρα κρατά χαµηλό προ­φίλ και εστιάζει στην καθηµερι­νή επαφή του µε πολίτες, ώστε να επικοινωνήσει όσο καλύτε­ρα µπορεί τις θέσεις και τις από­ψεις του.

Ασφάλειες Πιέτρης & Συνερ­γάτες 

Ο Νο1 Ανεξάρτητος Σύμβου­λος Ασφαλίσεων στην Κορινθία

Αδειμάντου 41, 20131 Κόριν­θος

τηλ κέντρο 2741075570 | fax 2741075571

www.pietrisinsurance.gr | office@pietrisinsurance.gr

Δημήτριος Μιχ. Πιέτρης

Ιδιοκτήτης

Δεν υπάρχουν σχόλια