Header Ads

Γιατί οι Κορίνθιοι επιλέγουν για δήμαρχο Κορινθίων τον Βασίλη Νανόπουλο!


Η ψήφος είναι μια επιλογή που καθορίζει το μέλ­λον του τόπου σου, το δικό σου και των συμπολι­τών σου και γι αυτό θα πρέπει να είναι συνειδητή και απόλυτα δικαιολογημένη! Μετρώντας αντίστρο­φα προς την κάλπη λοιπόν, κάθε πολίτης θα πρέ­πει να προσμετρήσει τους λόγους εκείνους που έ­νας υποψήφιος αξίζει την ψήφο του και αναλόγως να πράξει. 
Στα εκλογικά του δήμου Κορινθίων, παρ ότι οι υ­ποψήφιοι είναι αρκετοί, η επιλογή δεν φαντάζει δύ­σκολη και τούτο γιατί τα δεδομένα , ο πρότερος βί­ος, η στάση και συμπεριφορά αλλά και το ψηφοδέλ­τιο καθιστούν ως μόνη επιλογή αλλαγής – την πρε­σβεύει άλλωστε- τον Επικεφαλής της Συμμαχίας Πο­λιτών Βασίλη Νανόπουλο.
Ποιοι είναι οι λόγοι που συντείνουν σε αυτήν την επιλογή και την καθιστούν μοναδική; 
Μιλούμε καταρχήν για έναν ακέραιο και σταθε­ρό χαρακτήρα, με έξωθεν καλή μαρτυρία και βίο έ­ντιμο. 
Για έναν άνθρωπο με σημαντική επαγγελματική διαδρομή 30 ετών στην Διοίκηση πολυεθνικών εται­ριών, το περιβάλλον των οποίων όλοι γνωρίζουμε πόσο δύσκολο είναι , έναν άνθρωπο που δεν στα­μάτησε να εκπαιδεύεται συνεχώς και να εξελίσσε­ται ακολουθώντας τις απαιτήσεις των καιρών και της δουλειά του. 
Μιλούμε για έναν επιτυχημένο Πρόεδρο Επιμε­λητηρίου, η εξαιρετική πορεία έχει αναγνωριστεί πολλές φορές από το φορείς του επιμελητηριακού θεσμού πανελλαδικά. 
Για έναν Εθελοντή πλέον των 25 ετών στον Ελ­ληνικό Ερυθρό Σταυρό στη θέση του γραμματέα και αντιπροέδρου του παραρτήματος Κορίνθου κάτι που λίγοι γνωρίζουν.
Για έναν αυτοδιοικητικό που έβαλε σε δεύτερη μοίρα άλλα αξιώματα και για 5 συναπτά έτη, σεβό­μενος την εντολή του Κορινθιακού λαού, κάθισε στο έδρανο της μείζονος μειοψηφίας με συνέπεια, λόγο , κριτική και προτάσεις .
Για έναν Υποψήφιο Δήμαρχο που – έχοντας όρα­μα και σχέδιο για το Δήμο Κορινθίων- στοχεύει στην αλλαγή της ποιότητας της ζωής των πολιτών βάζο­ντας τον πήχη, όχι στο αυτονόητο, αλλά πολύ ψηλό­τερα! Έναν Δήμαρχο που θέτοντας την καθημερινό­τητα και την Ανάπτυξη σε πρώτο πλάνο θα δουλέψει για την ευημερία του τόπου και των πολιτών του!
Με βαθιά γνώση των προβλημάτων- γνώση που ήρθε από την συνεχή ενασχόληση και επαφή του με τους πολίτες και τους φορείς- αλλά και των λύσε­ων τους.
Με συνεργάτες που πιστοποιούν την ανανέωση του συνδυασμού «Συμμαχία Πολιτών» αλλά και τη συνέχεια με έμπειρους αυτοδιοικητικούς .
Με μακρά εμπειρία του ιδίου στον ιδιωτικό τομέ­α – είναι ο μόνος εκ των υποψηφίων που έχει αυ­τό το χαρακτηριστικό- που του προσδίδει το πλεονέ­κτημα της άμεσης παρέμβασης και της αποτελεσμα­τικότητας και αφού χωρίς αυτήν στον ιδιωτικό τομέ­α δεν επιβιώνεις, 
Με καταγεγραμμένη ενωτική διάθεση και πρακτι­κή που θα είναι ο μόνος δρόμος λειτουργίας με την απλή αναλογική,.
Με αντοχή στις πιέσεις απ όπου κι αν αυτές προ­έρχονται. 
Απαλλαγμένος από κομματικές η άλλες εξαρτή­σεις – εν κατακλείδι- με θωράκιση έναντι οιονδήπο­τε συμφερόντων, είναι ο άνθρωπος, ο Υποψήφιος, ο Δήμαρχος που μπορεί με υπευθυνότητα, σταθερό­τητα, κύρος και αξιοπιστία να διοικήσει το δήμο Κο­ρινθίων και να τον οδηγήσει στην πολυπόθητη αλ­λαγή. 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Νανόπουλος Βασίλειος του Δημητρίου 
Επικεφαλής μείζονος μειοψηφίας δήμου Κοριν­θίων
Υποψήφιος δήμαρχος Κορινθίων 
Διεύθυνση: Στεφάνου 10, Κόρινθος ΤΚ 20131
Τηλέφωνο: 2741085246 
Κινητό 6978000345
Facebook: vasilis Nanopoulos
Linked in: vasilis Nanopoulos
Web: www.simmaxiapoliton.gr
E-mail: vnanopoulos@outlook.com.gr 
Ημ/νία γέννησης:9 Φεβρουαρίου 1956
Υπηκοότητα: Ελληνική
Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με την Αγγε­λική Γιώτη και με 2 παιδιά, ο Δημήτρης είναι δι­πλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός πολυτεχνεί­ου Πάτρας και η Αθανασία πτυχιούχος Φιλοσοφικής σχολής Πανεπιστημίου Πάτρας.

ΣΠΟΥΔΕΣ
1979 Πτυχιούχος Ανωτάτης Σχολής Χημικών Πα­νεπιστημίου Αθηνών
1982 Οικονομικές σπουδές στο Οικονομικό Πα­νεπιστήμιο Αθηνών
1995 Κάτοχος διπλώματος από « Henley Management College» σε θέματα Διοίκησης Επιχει­ρήσεων UK 
1997 Πτυχιούχος ΜΒΑ, Brunel University, UK

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
2017- σήμερα Σύμβουλος επιχειρή­σεων 
2011- 2017 Πρόεδρος και Διευθύ­νων Σύμβουλος, Mondelēz International 
Κόρινθος Παραγωγή ΑΕ
2005- 2011 Διευθυντής εργοστα­σίου, Kraft Foods στην Κόρινθο 
1992 - 2005 Διευθυντής εργοστα­σίων Ελλάδος, Μ. Ανατολής και Αφρικής της 
Cadbury Schweppes 
1989 - 1992 Διευθυντής Εργοστασίου, Warner - Lambert A.E
1982 - 1989 Διευθυντής Ποιοτικού Ελέγχου Warner - Lambert A.E

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Εκτεταμένα ταξίδια στην Ευρώπη , Αφρική , Ασί­α και Αμερική, εκπροσωπώντας το τμήμα παραγωγής της εταιρίας στην Ελλάδα και Μέση Ανατολή σε δι­άφορες παρουσιάσεις, σεμινάρια, συσκέψεις, στρα­τηγικό σχεδιασμό και αντιμετώπιση επιχειρηματικών προβλημάτων .

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
Άπταιστα Αγγλικά

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Υποψήφιος δήμαρχος για πρώτη φορά στο δή­μο Κορινθίων στις εκλογές του 2014 όπου έλαβε το 49,98 % των ψήφων με το συνδυασμό συμμαχία πο­λιτών www.simmaxiapoliton.gr 
Από το 2011 μέχρι 2014 πρόεδρος της Διαχειρι­στικής Ευρωπαϊκών προγραμμάτων Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος, Ηπείρου και Ιονίων νήσων με έ­δρα την Πάτρα www.diaxeiristiki.gr , από το 2014 μέχρι 2017 αντιπρόεδρος στον ίδιο φορέα και στον ΕΦΕΠΑΕ -τον εθνικό φορέα των επιμελητηρίων για την διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων του υ­πουργείου Ανάπτυξης www.efepae.gr 
Εξελέγη στο Διοικητικό συμβούλιο του Επιμε­λητηρίου Κορινθίας ανελλιπώς από το 1993 έως το 2017 .Ήταν Β΄ Αντιπρόεδρος από το 1997 ως το 2001και Πρόεδρος από το 2006 μέχρι το Δεκέμβριο 2017 . Στην εκλογή του το 2006 έλαβε το 56 % των ψήφων και στην επανεκλογή του το 2011 έλαβε το 67 % των ψήφων.
Μέλος της ΝΔ από το 1974 και οργανωτικός γραμματέας ΝΟΔΕ Κορινθίας 1982 έως 1989 
Υπηρέτησε την στρατιωτική του θητεία ως αξιω­ματικός στην Πολεμική Αεροπορία.
Υπήρξε ιδρυτικό μέλος και πρόεδρος του σωμα­τείου ιδιοκτητών φροντιστηρίων νομού Κορινθίας ε­πί σειρά ετών καθώς και ειδικός γραμματέας της ο­μοσπονδίας ιδιοκτητών φροντιστηρίων Ελλάδος ..
Είναι επί σειράν ετών γραμματέας και αντιπρόε­δρος του περιφερειακού τμήματος Κορίνθου του Ελ­ληνικού Ερυθρού Σταυρού.
Υπήρξε ιδρυτικό μέλος της επιτροπής για την α­ναβίωση των Νεμέων αγώνων και της πρωτοβουλίας για το πανεπιστήμιο στην Κορινθία. 
Είναι μέλος της Ένωσης Ελλήνων Χημικών και της Ελληνικής Εταιρίας διοίκησης Επιχειρήσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια